تحویل سریع

پست پیشتاز : سفارش هایی که محل تحویل آنها سراسر کشور / خارج از شهر قزوین است، با استفاده از سرویس پست پیشتاز ارسال می شوند. زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی از طریق پست پیشتاز 1 تا 6 روز است. لازم به ذکر است در مناسبت های خاص و روزهای پایانی سال، سفارش های ارسالی از طریق پست ممکن است به دلیل وجود ترافیک در سرویس های پستی با کمی تاخیر به دست مشتریان برسد.
پیک موتوری : ارسال با پیک موتوری فقط در شهر قزوین صورت می گیرد و هزینه آن برای خریدهای بیشتر از مبلغ 100000 تومان به عهده آلارسان و برای خریدهای کمتر از آن با توجه به تعرفه پیک در شهر قزوین می باشد.